INFO
Steunpunt Tewerkstelling staat altijd klaar voor jou! Zowel online als fysiek.

Wens je ons te bezoeken? Dat kan zonder afspraak.

Onze infosessies gaan door om de 2 weken op dinsdag om 9h.

INFOSESSIE - Schrijf je in!

STW verbindt werkzoekenden & bedrijven

Steunpunt Tewerkstelling vzw (STW) begeleidt al meer dan 35 jaar werkzoekenden bij hun (her)integratie op de arbeidsmarkt. We versterken via opleiding, coaching en werkervaring ieders mogelijkheden en talenten om de stap naar duurzame tewerkstelling te zetten. We hanteren steeds een inclusieve, integrale en individuele aanpak.

STW ondersteunt ook bedrijven en organisaties bij het zoeken naar nieuwe medewerkers die vaak nieuwkomer of anderstalig zijn. Daarnaast bieden we interessante opleidingen en adviesverlening voor bedrijven aan, met financiële steun van de Vlaamse Overheid, via de KMO Portefeuille.

Onze bureaus en ateliers vind je in de Kwekerijstraat 61A in Borgerhout.


STW steunt

STW biedt kansen aan studenten om in onze eigen organisatie stage te lopen. Deze studenten Sociaal Werk of Toegepaste Psychologie ervaren bij ons een leerrijke omgeving en een sterke begeleiding. Wij werken hiervoor samen met Thomas More, KdG, AP, UA en de Spectrumschool.


STW werkt samen

STW werkt samen met verschillende overheden (o.a. ESF, Vlaamse Overheid, Stad en Provincie Antwerpen, VDAB) en sectorfondsen (mtech+ en Volta). Dankzij een sterk bedrijvennetwerk in en rond Antwerpen vinden onze cursisten kwalitatieve arbeidsplaatsen (o.a. bij Actemium, Bexco, Verwater, ATS, VMA, Imtech, Unit-T, N.E.N.S.-power, Van Riel Grootkeukens, Water-link, Smith Belgium).

We hebben ook uitstekende contacten met diverse organisaties in de buurt. Saamo, CAW, Wijkgezondheidscentrum ‘t Spoor, Posthof, Arktos, Sporting A, Buurtsport, De Kringwinkel Antwerpen, Atlas, Ligo, Velo en zo meer.

Steunpunt Tewerkstelling is een van de vele organisaties in Vlaanderen en Brussel die actief zijn als Werkplekarchitect. Dit zijn zelfstandige, niet winstgedreven organisaties die opleiding, coaching en begeleiding op en naar de werkvloer aanbieden. https://www.dewerkplekarchitecten.be

 


in samenwerking met:

Opleidingen voor werkzoekenden

Dankzij STW heb ik werk!

Contactpersonen


Liana Hovhanisyan
Adm. Medewerker

liana@stw.be
03 226 25 80

Jessin El Hadji
Trajectcoach

jessin@stw.be
0473 39 00 34

Ben je anderstalig en zoek je werk?
Wij geloven dat iedereen een kans verdient op de arbeidsmarkt!

STW helpt je daarbij met verschillende opleidingen.

Overzicht opleidingen INFOSESSIE - Schrijf je in!

Let op, ons aanbod is enkel toegankelijk voor anderstaligen.
Nederlandstaligen verwijzen we graag door naar opleidingen bij VDAB.


SCREENING - TECHNIEKBAD+
Werk je graag met je handen, heb je interesse in techniek en wil je graag werken in een job in de industrie? Techniekbad+ zorgt voor een eerste kennismaking!

Ervaring of geen ervaring? Iedereen is welkom!
We kijken na waar je kennis en ervaring vandaag staat en of er voldoende potentieel is voor een job in de industrie.
Aan de hand van praktische opdrachten (zowel technisch als sociaal) maak je kennis met de verschillende aspecten van werken in de industrie. Je krijgt ondersteuning van een taalcoach waar nodig.
Na 2 weken screening geven wij jou een advies.

OPLEIDING - LASSEN+
Deze opleiding van 13 weken combineert Nederlands met technische vaardigheden.
We zorgen voor een opleiding op maat: lassen, VCA, rekenen, planlezen,… én Nederlands via een taalcoach tijdens lessen! Daarnaast hebben we ook aandacht voor 'social skills' (attitude, zelfinzicht, samenwerken, ed.). Het laatste deel van deze opleiding loop je stage bij een bedrijf uit de sector.

Op het einde van het traject krijg je, indien geslaagd, je lascertificaat en VCA-attest.
Na de opleiding begeleiden we je naar werk. Hiervoor hebben we een uitgebreid netwerk van bedrijven. Wil je graag verder specialiseren dan bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen bij VDAB.

Het team van instructeurs, trajectcoaches, job- en taalcoaches begeleidt je doorheen het hele traject en in jouw zoektocht naar werk.

OPLEIDING - ELEKTROMECHANISCH MONTEUR(EMM+)
Deze opleiding van 16 weken combineert Nederlands met technische vaardigheden.
Je maakt kennis met industriële, residentiële en onderhoudselektriciteit. Daarnaast is er ook een focus op mechanische- en montage technieken. Ook is er aandacht voor materialen- en gereedschapsleer.
Je krijgt een stevige theoretische en technische basis mee: je leert werken met schema’s, het uitvoeren van metingen en berekeningen, de verschillende schakelaars en elektrische wetten, materialen- en gereedschapsleer,… Er is ook focus op veilig werken.
Daarnaast hebben we ook aandacht voor Nederlands, via een taalcoach tijdens lessen, en 'social skills' (attitude, zelfinzicht, samenwerken, ed.).

Op het einde van het traject krijg je, indien geslaagd, een getuigschrift basis elektriciteit. Na de opleiding begeleiden we je naar werk. Hiervoor hebben we een uitgebreid netwerk van bedrijven. Wil je graag verder specialiseren dan bestaat de mogelijkheid om een opleiding te volgen bij VDAB.

Het team van instructeurs, trajectcoaches, job- en taalcoaches begeleidt je doorheen het hele traject en in jouw zoektocht naar werk.


Voor inschrijvingen en info kan je bij ons terecht:
  • Om de 2 weken op dinsdag (exacte data zie inschrijfformulier)
  • Om 9uur stipt
  • In de Kwekerijstraat 61, 2140 Borgerhout
INFOSESSIE - Schrijf je in!

Toeleiders

Ondersteun je iemand die werk zoekt? STW begeleidt van A tot Z

Contactpersonen


Liana Hovhanisyan
Adm. Medewerker

liana@stw.be
03 226 25 80

Jessin El Hadji
Trajectcoach

jessin@stw.be
0473 39 00 34

Bedrijven

STW ondersteunt bij vacatures


Contactpersonen


Katrien Demeulenaere
Bedrijfscoach

katrien@stw.be
0488 46 24 47

Screening & Selectie

STW ondersteunt bedrijven en organisaties bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. We maken de verbinding tussen bedrijven met vacatures en werkzoekenden met talenten. Zo kan ook uw bedrijf inclusief ondernemen.

STW levert optimaal voorbereide werknemers die passen bij uw bedrijf. De lesgevers screenen en trainen uw toekomstige medewerkers op vlak van communicatie, veiligheid en attitude. Zij maken een goede inschatting van ieders kwaliteiten en competenties, zowel technisch als op vlak van soft skills. Zo bieden we de juiste m/v/x voor uw team aan. We bespreken graag met u op welke financiële ondersteuning u als werkgever beroep kan doen bij een aanwerving. Bij de introductie van een nieuwe werknemer biedt de coach van STW telkens de nodige talige en attitudinale ondersteuning om een vlotte inwerking te garanderen.

STW kan ook opleidingen specifiek voor uw bedrijf ontwikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld al voor Zorgbedrijf Antwerpen, Esas en Infrabel. Dit kan gaan over opleidingen voor huidig personeel of voor profielen die u wenst aan te werven. In dat geval kan STW eveneens kandidaten aanleveren.


Opleiding en adviesverlening    

Steunpunt Tewerkstelling vzw is erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille (DV.0222680). Hierdoor kan je als ondernemer financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid bij de aankoop van opleidingen en adviesdiensten bij STW, om de kwaliteit van uw onderneming verder te optimaliseren.

Al onze opleiders en coaches worden grondig gescreend en geselecteerd op basis van hun opleidingsniveau, kennis en kunde. We werken enkel met ervaren en toegewijde professionals.


Opleiding VCA

In deze opleiding krijgen de deelnemers inzicht in alle basisaspecten van preventie en veiligheid op het werk. Wat is een veilige werkplek? Hoe kan je veilig werken met gereedschappen en gevaarlijke producten? Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) gebruik je wanneer? Wat zijn de gevaren en risico’s bij specifieke taken? Hoe ontstaat een brand of explosie? Wat moet je precies doen in verschillende noodsituaties? Dit komt allemaal aan bod in de opleiding VCA.

Wanneer de deelnemers slagen voor het examen, behalen ze het VCA-certificaat. Dit is 10 jaar geldig.

Dankzij deze opleiding VCA zullen uw werknemers veiliger werken en actief bijdragen aan de gewenste collectieve veiligheidsattitude van uw bedrijf.

De prijs is afhankelijk van het doelpubliek en het aantal lesdagen. Alle materialen voor praktijkoefeningen, handboek en handouts zijn inbegrepen.

STW is gespecialiseerd in het overbrengen van de complexe VCA-inhoud aan anderstaligen en laaggeschoolden. We zijn fier op de uitzonderlijk hoge slaagcijfers die we met deze specifieke doelgroep bereiken.


Werkplekadvies

STW adviseert inclusieve bedrijven bij de aanwerving en introductie van werkzoekenden op de werkvloer. Door onze jarenlange ervaring kennen we de recepten voor een geslaagde integratie van nieuwe werknemers in een bedrijf en beschikken we over praktische antwoorden op diverse moeilijke situaties die kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld op vlak van soft skills, werkhouding, sociale vaardigheden, communicatie, onthaalbeleid, randvoorwaarden en zo meer. Het advies is gericht op inclusie van vaak anderstalige en kortgeschoolde werknemers. Eerst wordt de situatie geanalyseerd. We kijken daarbij naar de specifieke noden en wensen van het bedrijf.

Het werkplekadvies situeert zich voornamelijk op macroniveau: bijsturen van het algemeen beleid, meestal in overleg met de directie of leidinggevende. Concreet gaat het om advies over onthaalbeleid en het onboardingstraject, hoe ploegbazen begeleiden bij omgang met anderstalige werknemers, advies rond bemiddelen op de werkvloer, advies over het voeren van medewerkersgesprekken en dergelijke.

De prijs is afhankelijk van het doelpubliek en het aantal uren.


Taalcoaching

Taalcoaching van STW voor bedrijven richt zich tot werknemers die het Nederlands niet als moedertaal hebben én het onvoldoende beheersen in de werksituatie. We vertrekken vanuit reële situaties op de werkvloer en leren direct toepasbare communicatieve vaardigheden aan, vanuit taakgerichte en concrete opdrachten. Onze aanpak vertrekt vanuit de tweeklantenbenadering. Zowel de wensen van de werknemer als de werkgever staan centraal. Tijdens de coaching hebben we oog voor de rol die leidinggevenden en collega’s spelen in de taalverwerving van hun nieuwe anderstalige collega. Ook het ontwikkelen van een taalbeleid, het ondersteunen van mentoren of het starten met meter/peterschap behoort tot de mogelijkheden.

Meer info

Opleiding on the job

STW geeft opleidingen in bedrijven aan medewerkers en directe leidinggevenden op de werkvloer. Het doel is een meer tevreden werknemer, die kwaliteit levert in zijn werk, met een duurzame tewerkstelling als resultaat. We bieden een opleiding op maat rond diverse thema's. Bijvoorbeeld omgaan met nieuwe collega’s en leidinggevenden, interculturele communicatie, werkhouding, functioneren in een (divers) team, werken aan randvoorwaarden, versterken van generieke competenties, mentorschap, competentiegericht werken, voorbereiden op functioneringsgesprekken, … De klant bepaalt zelf de inhoud en de frequentie van de opleiding. De prijs is afhankelijk van het aantal lesdagen.