Missie & Visie

Missie

Steunpunt Tewerkstelling wil zich engageren voor de maatschappelijke participatie van alle medeburgers. Deze participatie wordt sterk bepaald door de mate waarin mensen hun kansen en talenten kunnen benutten op de arbeidsmarkt. Steunpunt Tewerkstelling wil daarom ten behoeve van kansengroepen haalbare en respectvolle voorzieningen naar tewerkstelling ontwikkelen en toegankelijk maken.

Visie

Vanuit haar ervaring kiest Steunpunt Tewerkstelling voor een inclusieve aanpak, waarbij het individu centraal staat binnen de driehoek leefwereld-opleiding-arbeidsmarkt. Steunpunt Tewerkstelling richt zich op een integrale trajectbegeleiding op individuele maat.

Steunpunt Tewerkstelling vertrekt vanuit de ontwikkeling van vaktechnische vaardigheden. Dat is een cruciale motiverende factor voor de deelnemers om ook andere voorwaarden en competenties voor duurzame tewerkstelling te verwerven.

Steunpunt Tewerkstelling richt zich op kansengroepen met een bijzondere aandacht voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Demografisch kan de doelgroep evolueren. Steunpunt Tewerkstelling zal daarom niet exclusief gericht zijn op jongeren. We zijn er trouwens van overtuigd dat jongeren ook baat hebben bij andere doelgroepen in de werking.

Steunpunt Tewerkstelling is gericht op samenwerking met het onderwijs, de welzijnssector, de arbeidsmarktactoren, het bedrijfsleven, het jeugdwerk, de overheid,… in die mate dat ze bijdragen tot het realiseren van haar missie. Voor iedereen die gemotiveerd is in tewerkstelling, zal STW naar het meest geschikte traject zoeken. Om de kansen naar tewerkstelling te bevorderen, zal STW ook de nodige signalen geven aan de andere actoren.

STW kan bogen op een jarenlange ervaring waarbinnen volgende sterktes zich aftekenen:

  • creativiteit en flexibiliteit van de organisatie
  • een breed netwerk en goede relaties met de verschillende actoren in het werkveld
  • jarenlange ervaring in praktijkopleidingen
  • een infrastructuur die sterk de technische praktijkopleidingen ondersteunt
  • de deskundigheid van het personeel

Steunpunt Tewerkstelling kan haar missie pas realiseren door flexibel in te gaan op de actualiteit. Op basis van objectieve gegevens zal STW planmatig haar strategische en operationele doelstellingen bepalen.